Toten Hestesportsklubb

" Totens beste rideklubb "

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Toten Hestesportsklubb for driftsåret 2017.

Saksliste
1. Åpning av møtet ved leder
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og stemmeberettigede
3. Valg av møteleder, tellekorps, møtevitner og referent.
4. Årsberetning 2017
5. Regnskap 2017
6. Medlemskontigent 2019
7. Innkomne forslag
8. Budsjett 2018
9. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende senest 25 februar. 
Medlemskontigent for 2018 må være betalt hvis man vil delta på møte og være stemmeberettiget 

Påmelding på sms til Berit 95911965 for bestilling av pizza. 

Vennlig hilsen Styret