Toten Hestesportsklubb

" Totens beste rideklubb "

Referat fra årsmøte BHSK for driftsåret 2015
Møte 14.03.16 på CC Gjøvik. Totalt 16 stk tilstede. (16 stk stemmeberettige)

Åpning av leder Berit Hovsveen

Berit informerte om innkalling og saksliste, ingen kom med innvendinger til denne, ble godkjent.

Berit ble valgt til møteleder, Malin Skaug til tellekorps, Linn Hilde Fosso og Cathrine Brufladt til møtevitner og Rose-Marie Skogly ble referent. Det ble da også opplyst at det er kun de som har betalt årskontigenten som er stemmeberettiget.
Årsberetning 2015 ble lest av Berit Hovsveen. Ingen innvendinger.

Regnskap 2015 ble fremført av Marit Blien Næss. Ingen innvendinger til dette.

Medlemskontigent for 2017. det ble bestemt og godkjent at vi ikke øker årskontigenten for 2017. Holder oss på samme nivå som i 2016.

Inkomne forslag: det var ingen innkomne forslag

Budsjett 2016 ble fremlagt av Marit Blien Næss. ingen innvendinger, Godkjent.

Valg. Dette ble fremlagt av Berit da valg komiteen var forhindret til å møte. Det nye styret for 2016 ser slik ut:
Leder: Berit Hovsveen ( gjenvalgt for 1 år)
Nestleder: Cecilie S.Ladegård ((ikke på valg)
Sekretær: Rose-Marie Skogly ( (ikke på valg)
Kasserer: Marit Næss (gjenvalgt for 2 år)
Styremedl: Anders Sæther (gjenvalgt for 2 år)
Emilie Hovsveen Holen – ungdomsrep. (gjenvalgt for 2 år))
Nora S.Ladegård- ungdomsrep. (ikke på valg)
Marius E Tøftum - varamedlem

Valg komite: Inger Johansen, Marius Tøftum
Revisor: Inger Leirdal Nyhuus


Under Årsmøtet ble det også delt ut premier til årets klubbmestere samt en liten gave til klubbens representanter under KM og NM .
Vi har brukt resultater fra D-L og Elite stevner, samt klasser som var bestemt under kretsmesterskapet i oppland i de ulike nivåene. Dette gjelder både i dressur og sprang. Det må være minimum 2 stk i gjeldende klasse for at det kan bli kåret en mester. Dette utifra konkurranse reglene som gjelder i Norges Rytterforbund.

( se årsberetning ang hvilke ekvipasjer som var med)

Det ble også delt ut blomster til Beate Dalane som takk for samarbeidet vi har hatt i flere år, og til Kjersti N Aasjordet som takk for at hun har sittet i styret (valg komiteen) i fler år. De var ikke tilstede, men dette ble levert til de på døren etter møtet :)

Pizza og brus ble spandert av klubben til alle fremøtte etterpå

Møtevitner:
Linn Hilde Fosso  og Cathrine Brufladt

Bøverbru 20.03.16

Referat skrevet av Rose-Marie Skogly