Toten Hestesportsklubb

" Totens beste rideklubb "

Bytte av representasjonsklubb for sesongen 2010/2011

Ved bytte av representasjonsklubb er det viktig å følge følgende regler, disse kan du også finne i KR I, §130.3. Merk spesielt punkt b) og c), som omhandler bytte av klubb:

  • Ved sportslig representasjon kan overgang til annen klubb skje pr. 1. januar. Melding til NRYF om overgang skal følges av skriftlig godkjenning fra den klubb rytteren forlater. Skjema for klubbytte finner du her.
  • Ved bytte av bosted i løpet av året, som medfører at det ikke lenger er praktisk eller rimelig å delta for en klubb på det tidligere bosted, kan NRYF gi dispensasjon for overgang. Dispensjasjonsspørsmål behandles når det foreligger skriftlig søknad fra vedkommende rytter, med skriftlig uttalelse fra begge klubber. Før individuelle NM og lag-NM gjelder uansett en karenstid på 30 dager. En rytter må også representere samme klubb i NM og lag-NM samme kalenderår. Barn t.o.m 12 år som melder overgang, har full rett til å delta aktivt i konkurranser for ny klubb straks overgangen er registrert uansett tidspunt på året.

Husk å benytte skjema for klubbytte!