Toten Hestesportsklubb

" Totens beste rideklubb "

Å la hoppa di få føll er både spennende og bekymrende på samme tid. Det er viktig at du er i stand til å kunne se når føllingen begynner (veer) og at du kan skjelne mellom de forskjellige stadiene.

Drektighetens varighet  

Hester er i gjennomsnitt drektige i 342 dager (ca. 11måneder), men dette kan variere mellom 321 og 365 dager.

Forberedelser

Hoppa
Hoppen din har bruk for særlig oppmerksomhet i løpet av drektigheten. Sørg for at hovene blir beskåret regelmessig og at hoppa ikke blir feit - regelmessig mosjon på beite er meget viktig sist i drektigheten. Det er en god ide å få hoppa vaksinert 1 måned før føllingen. Dette sikrer at den første melken (kolostrum) inneholder et høyt antistoffnivå. Råmelka vil beskytte føllet mot sykdom gjennom de første leveukene. Det er meget viktig at føllet får kolostrumet så dersom du ser melk som drypper fra juret så bør du samle dette opp i en ren beholder og fryse det ned. Dersom hoppa har føllet tidligere og hadde bruk for å få vulva sydd bør disse stingene fjernes minst 2 uker før den forventede føllingsdatoen. Dyrlegen kan kanskje bli nødt til å åpne vulva opp igjen kirurgisk hvis den er blitt sydd sammen for trangt..

Hvor bør hun følle?
Flytt hoppen til stedet hvor hun skal følle minst 6 uker før forventet følling. Sørg for at omgivelsene er rene, sikre og rolige, helst en stor boks. Bruk ren halm som underlag da dette ikke klistrer seg fast i det våte nyfødte føllet. Som et alternativ til boksen kan et rent gresskledd inngjerdet område brukes. Sørg for at innhengningen er forsvarlig og at det ikke er grøfter eller våte områder innenfor innhengningen.


Andre ting du bør huske
Ha alltid dyrlegens telefonnummer tilgjengelig.
Sørg for at du har en klokke, penn og papir for å kunne notere nøyaktig tid for hvert stadium av føllingen - disse opplysningene vil være viktige dersom det blir nødvendig å tilkalle dyrlegen på et senere tidspunkt.
Sørg for å ha ei bøtte med rent, varmt vann og desinfiserende såpe klar. Det er også fornuftig å legge på en halebandasje når de første veene begynner for å holde hårene unna vei.

Føllingen starter

Det finnes flere viktige tegn på at føllingen nærmer seg. Noen hopper vil allikevel kun vise noen få av disse tegnene, og andre vil ikke vise noen tegn overhodet.
De første tegnene kan vise seg atskillige dager eller til og med uker før føllingen:

 • Juret begynner å fylles opp med melk opp til 2-4 uker før føllingen, så vær på utkikk etter tegn på vekst.
 • Et par dager før føllingen kan det ses avslapning i fødselsveiens åpning (kjønnsleppene, eller vulva) og i fødselsgangen (bekkenbånd og skjede). Dette medvirker til at halerota virker mer fremstående og at kjønnsleppene virker lengre.
 • Det ses forstørrelse av spenene 4-6 dager før føllingen.
 • En klar, voksaktig substans som dannes på spenene kan vise seg 1-4 dager før føllingen, og melk kan til tider også dryppe fra spenene.
 • Hoppa vil muligens være nervøs eller rastløs, og utvise symptomer som ligner på dem som ses i forbindelse med en mild kolikk.

De fleste hopper føller enten sent om natten eller meget tidlig på morgenen, så vær forberedt på noen søvnløse netter!

Behøver dyrlegen å være til stede?

Det er tilrådelig å be dyrlegen om å undersøke hoppa i løpet av de siste ukene før føllingen. Dyrlegen behøver kun å være til stede under selve føllingen hvis det oppstår komplikasjoner (jfr. senere).
Føllingen er en hurtig prosess og det oppstår raskt vanskeligheter. Det er strengt nødvendig at du umiddelbart er i stand til å se tegnene på at noe er galt. Du bør allikevel ikke blande deg alt for mye i løpet av føllingens første stadier. Hold stille øye med forløpet fra avstand.
Hvis du ikke har tidligere erfaring med følling bør du be en bekjent som har opplevd føllinger før om å hjelpe deg.

Føllingsforløpet

Følling er inndelt i tre stadier:

Stadie 1 - veene begynner
Livmora (børen) begynner å trekke seg sammen og fødselskanalen åpnes slik at føllet kan presses igjennom. Du vil bl.a. se følgende symptomer:

 • Rastløshet.
 • Symptomer som ligner kolikk, f.eks. hoppen kikker hoppa på flanken og skraper i gulvet.
 • Svette.
 • Hoppa gjør i små mengder hyppig i fra seg.

Dette stadiet kan vare i ca. en time. Unngå å forstyrre hoppa i løpet av dette stadiet - sørg for at det er så få mennesker til stede som mulig. Stadie 1 slutter med at "vannet går" og flyter ut gjennom vulva.

Stadie 2 - føllet fødes
Dette stadiet varer i ca. 30 minutter og er en svært voldsom hendelse (hvis dette tar lengre tid bør du tilkalle dyrlegen med det samme).

Hoppa vil legge seg ned og ha sterke veer, dette presser føllet ned gjennom fødselskanalen. Føllet kommer normalt gjennom vulva på følgende måte:

 • Forbeinene først, et ben litt foran det andre, hovene vender nedover.
 • Deretter følger nese, hode, skuldre, o.s.v..
 • Føllet fødes normalt liggende på siden, bakbenene inne i skjeden (vagina) fra hasen nedetter, med ubrutt navlestreng.
 • Hvis føllet er på vei ut på en annen måte bør du kontakte dyrlegen med det samme.

Grip ikke inn når føllet er født med mindre noe er galt (jfr. nedenstående).

Føllet vil være dekket av fødselshinnene (amnion) som ofte brister i fødselsøyeblikket. Hoppa slikker og biter disse av: dette er en viktig bindingsprosess mellom hoppa og føllet som også vil stimulere føllet til å begynne å puste, til å reise seg opp og die.

Hvis hinnene dekker nesen og munnen til føllet og hoppa ikke fjerner dem med det samme bør du fjerne dem og selv befri føllets munn og nesebor for slim slik at føllet kan puste fritt.

Hold øye med om føllet puster normalt.

Navlestrengen som sitter fast mellom føllet og hoppa rives normalt av når føllet eller hoppa prøver å reise seg. Det beste er at denne rives over naturlig, så ikke prøv å rive den over selv. Pass på å ikke forstyrre hoppa så hun river strengen over for tidlig. Det er nødvendig å behandle føllets navle med et desinfiserende middel atskillige ganger i løpet av de første 24 levetimer. Dette for å unngå en eventuell navlebetennelse. Dyrlegen kan foreslå et egnet produkt.

Stadie 3 – etterbyrden kommer ut
Dette kan ta 1-2 timer, men skjer normalt i løpet av den første timen etter føllingen. Hvis den ikke har kommet ut i løpet av 3 timer bør du ringe dyrlegen. Knyt opp eventuelle hinner som henger ut av vulva så hoppa ikke trør på dem eller på annen måte river dem ut.

Behold etterbyrden (placenta membranene) da den kan gi dyrlegen viktige opplysninger om fødselen. Hvis en del av etterbyrden er holdt tilbake inne i hoppa kan dette føre til alvorlige problemer etter føllingen, f.eks. forfangenhet (laminitt) og betennelse i livmora (metritt).

Tegn på at noe er galt

Det oppstår kun problemer i 4-6 % av alle føllinger. Disse kan være livstruende for hoppa og føllet, og kan også forhindre hoppa i å bli drektig igjen.

Symptomer å være på utkikk etter er:

 • Forlengelse av 1. eller især 2. stadium av fødselsprosessen. Hvis et av disse stadiene tar bare litt for lang tid øker sjansene betraktelig for at føllet skal kunne bli svakfødt eller i verste fall bli dødfødt.
 • At føllet ikke ligger riktig i fødselskanalen.

Stell av et nyfødt føll

Husk på at følling er en naturlig prosess, og forsøk så vidt mulig å unngå å gripe inn. Dette er spesielt viktig i forbindelse med at en hoppe føller for første gang eller at hoppa er spesielt nervøs. Gi hoppa og føllet tid til å hvile seg og til å knytte et sterkt bånd. Hvis du er nødt til at være hos dem bør du ikke plassere deg mellom hoppe og føll.

Føllet bør kunne stå i løpet av 1-2 timer og die i løpet av 1-3 timer etter fødselen. Hvis føllet bruker lengre tid enn dette kan det være et tegn på at noe er galt, kontakt i så fall dyrlegen for å be om råd.

Føllet bør urinere og gjøre fra seg i løpet av den første dagen. Den første avføringen (mekoniumet eller tarmbeket) er spesielt mørkt. Dersom føllet begynner å presse og vifte med halen uten at det ses tegn til avføring kan det hende dyrlegen må komme til unnsetning for å hjelpe den første avføringen ut.

Dyrlegen vil muligens anbefale at føllet undersøkes for å se etter eventuelle medfødte feil, samt at det tas en blodprøve for at finne ut om føllet har et godt antistoffnivå i blodet dagen etter føllingen.

Pleie av hoppa etter følling

Hold godt øye med henne for å se etter eventuelle tegn på at noe er galt, f.eks. kolikk, mangel på interesse for føllet, store mengder blodig utflod fra kjønsleppene, avføring som kommer ut gjennom kjønnsleppene, manglende evne eller uvillighet til å reise seg. Det er en god ide å ta temperaturen to ganger daglig da enhver stigning kan være et tidlig tegn på infeksjon (normal temperatur er 37.5 ºC-38.0 ºC).

Gi hoppa høy av god kvalitet, kraftfôr, og gress for å stimulere melkeproduksjonen Undersøk juret for å oppdage tegn på jurbetennelse (varme, hevelse, smerte) eller manglende melkeproduksjon (tomt).