Toten Hestesportsklubb

" Totens beste rideklubb "

Her er referatet fra årsmøtet for driftsåret 2016 :)Referat fra årsmøte i Toten Hestesportsklubb


Årsmøte for driftsåret 2016  ble avholdt på CC på Gjøvik mandag 08. mars 2017 kl 19:00.

Det var 13 stk inkludert styret som møtte opp.


Saksliste

1.      Åpning av møtet ved leder, Berit Hovsveen

2.      Godkjenning av innkalling, saksliste og stemmeberettigede.

·        Ingen innvendinger

3.      Valg av møteleder, tellekorps, møtevitner og referent.

·        Møteleder- Berit Hovsveen

·        Tellekorps- Anders Sæther

·        Møtevitner- Britt Shraffenberg & Cathrine Brufladt

·        Referent- Rose-Marie Skogly

4.      Årsberetning 2016

·        Ble lest opp av Berit Hovsveen

5.      Regnskap 2016

·        Marit Blien Næss fremla ett bra positivt regnskap for året 2016. J

6.      Medlemskontingent 2018

·        Bestemt at det blir på samme nivå som for 2017

7.      Innkomne forslag

·        Ingen innkomne forslag

8.      Budsjett for 2017

·        Budsjett ble ikke vist frem pga nytt regnskapsprogram og ny pc. Men legger oss på samme nivå som for året 2016

9.      Valg

·        Ble lest opp av Berit. Ble godkjent. 


 Etter møtet ble årets klubbmestere hedret med sløyfer og medaljer. Vi gratulerer alle. Disse er nevnt under årsberetningen for 2016.

Vi delte også ut noen påskjønnelse for de som fortsatt er medlemmer i klubben for bra resultater for året som var, og håper de også får en bra stevnesesong også i år J


Det ble også en koselig sosial avslutning med pizza og brus til de fremøtte, der vi ble enige om at vi skal fortsette  å gjøre vårt beste med å vise oss frem på årets stevner J


Ref: Rose-Marie Skogly
9. ValgStyret har i 2016 bestått av: Leder:              Berit Hovsveen (på valg)

                                               Nestleder:       Cecilie Gaarder Skaug  (  på valg)

                                               Sekretær:        Rose-Marie Skogly (på valg)

                                               Kasserer:         Marit Næss ( ikke på valg, gjenvalgt for 2 år i’16)

                                               Styremedl:       Anders Sæther (på valg)

                                                                         Emilie Hovsveen Holen. Ungdomsrep. ( ikke på valg)

                                                                       Nora Skaug Ladegård. Ungdomsrep. (ikke på valg)

                                             Valgkomite.  Inger Johansveen & Marius TøftumValg av nytt styre 2017:

                                                Leder:             Berit Hovsveen

                                                                        (gjenvalgt for 1 år)

                                               Nestleder:       Cecilie Gaarder Skaug

                                                                        (gjenvalgt )

                                               Sekretær:        Rose-Marie Skogly

                                                                       ( gjenvalg)

                                               Kasserer:         Marit Næss                                               Styremedl:       Marius Tøftum

                                                                         (valgt for 2 år)

                                             Emilie Hovsveen Holen. Ungdomsrep.

                                                                        (valgt t.o.m 2017-2 år)

                                             Nora Skaug Ladegård. Ungdomsrep.

                                                                       (ikke på valg)

                                               varamedlem: Anders Sæther

Valgkomite:                Laila Kristfoffersen

                                    Malin Skaug

Revisor:                      Inger Leirdal Nyhuus